Arbeidsferie for unge voksne fra Canada


Canadiske statsborgere under 36 år kan få oppholdstillatelse for å ta lengre ferier og arbeide i Norge.

Krav til søkeren

 • Du må betale et søknadsgebyr
 • Du må være statsborger av Canada. Det holder ikke at du er fast bosatt i Canada.
 • Du må være bosatt i Canada.
 • Du må ha fylt 18 år og kan ikke ha fylt 36 år når du søker.
 • Du må skrive under på at du vil tegne medisinsk forsikring og full sykeforsikring før du reiser inn i Norge.
 • Det du skal gjøre i Norge, må høre innunder en av disse kategoriene:
  • Arbeidspraksis. Du har høyere utdanning og ønsker ytterligere opplæring gjennom et arbeidsforhold og øke dine kunnskaper om norsk språk, samfunn og kultur.
  • Studier. Du studerer i Canada og ønsker å gjennomføre en del av studiene dine ved et universitet eller en høyskole i Norge. Universitetet eller høyskolen må ha en utvekslingsavtale med stedet der du studerer i Canada.
  • Hospitering. Du skal hospitere i en bedrift i Norge som en del av studiene dine eller opplæring. Hospiteringen kan være betalt eller ubetalt.
  • Feriejobb. Du studerer ved et universitet eller en høgskole i Canada, og ønsker å arbeide i Norge mens du har ferie fra studiestedet.
  • Turist. Du skal feriere i Norge, men ønsker også å jobbe i ferien.  
 • Du må ha nok penger til å klare deg de tre første månedene i Norge. Dette kan være penger i banken og/eller et konkret tilbud om lønnet arbeid. Du må ha 

  12 537‬ kroner i måneden

  , altså 

  37 611 kroner for de første tre månedene

  .

Rettigheter og plikter

 • Du kan jobbe mens du er i Norge. Hvis du har fått tillatelsen på grunnlag av at du er turist, kan du bare jobbe seks måneder for samme arbeidsgiver.
 • Du kan få tillatelse i ett år av gangen, maksimalt to år til sammen. Du kan ha fylt 36 år hvis du søker om fornyelse.
 • Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse.
 • Familiemedlemmene dine kan ikke søke om familieinnvandringstillatelse for å bo med deg i Norge.