Arbeidsferie for unge voksne fra Japan


Japanske statsborgere under 31 år kan få oppholdstillatelse for å ta lengre ferier og arbeide i Norge.

Krav til søkeren

 • Du må betale et søknadsgebyr
 • Du må være statsborger av Japan. Det holder ikke at du er fast bosatt i Japan.
 • Du må være bosatt i Japan.
 • Du må ha fylt 18 år og kan ikke ha fylt 31 år når du søker.
 • Du må ha nok penger til å klare deg de tre første månedene i Norge. Dette kan være penger i banken og/eller et konkret tilbud om lønnet arbeid. Du må ha 

  12 537‬ kroner i måneden

  , altså 

  37 611 kroner for de første tre månedene

  .
 • Du kan ikke jobbe mer enn seks måneder for samme arbeidsgiver mens du er i Norge
 • Du må ha god helse, det vil si at det ikke er sannsynlig at du vil trenge å legges inn på sykehus mens du er i Norge. Du må ha tegnet medisinsk forsikring som gjelder for hele oppholdet ditt i Norge.
 • Du kan ikke få denne type tillatelse hvis du skal studere i mer enn tre måneder. Da må du søke om oppholdstillatelse for studier. 

Rettigheter og plikter

 • Du kan jobbe mens du er i Norge, men ikke mer enn 6 måneder for samme arbeidsgiver.
 • Du kan få tillatelse for inntil ett år til sammen.  
 • Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse.
 • Familiemedlemmene dine kan ikke søke om familieinnvandringstillatelse for å bo med deg i Norge.