Voksne


Hvem kan søke om assistert retur?

 • du som har fått avslag på søknaden din om beskyttelse (asyl) eller annen søknad om opphold
 • du som venter på svar på søknaden din om beskyttelse (asyl)
 • du som ikke har lovlig opphold i Norge og ikke er registrert med en sak i UDI

Ikke alle som søker vil få ja på søknaden sin.

Hva slags støtte får du?

 • flybillett til hjemlandet ditt
 • helsesjekk og nødvendige vaksiner
 • hjelp til å skaffe pass og reisedokumenter. Du må samarbeide om dette  
 • rådgivning fra International Organization for Migration (IOM) i Norge
 • hjelp til å planlegge reisen
 • økonomisk tilskudd
 • rådgivning og veiledning i Marokko for å hjelpe deg i gang med jobb eller utdanning

Økonomisk tilskudd

For å få mest mulig i økonomisk tilskudd, må du søke tidlig. 

 • Hvis du søker før utreisefristen din går ut, eller før du har fått en frist, får du 15 000 kroner.
 • Hvis du søker etter utreisefristen  din går ut, får du 5 000 kroner.
 • I tillegg kan du få en reintegreringstilskudd til en verdi av 2 000 euro som kan brukes til yrkesopplæring, kurs eller utdanning, eller til å starte opp en bedrift. Du kan ikke få disse pengene utbetalt i kontanter, men du vil få råd og veiledning fra Caritas Morocco og Fondation Orient-Occident til å finne ut hva du kan bruke pengene til.

Hva vil skje når du skal reise?

 • Du får vite på forhånd når du skal dra, og du reiser som vanlig passasjer på et rutefly.
 • Du kan få hjelp på reisen og ved mellomlandinger.
 • Du får som regel transport helt fram til hjemstedet ditt.

Hva må du gjøre for å søke?

 • Du må opprette deg en bruker og fylle ut UDIs søknadsskjema for assistert retur.
 • IOM, asylmottaket du bor på eller UDIs regionkontor kan hjelpe deg med å søke.
Gå til søknadsskjema

Hvis UDI avslår søknaden din om assistert retur

 • Du kan klage skriftlig hvis du er uenig i avslaget fra UDI. Når du klager bør du forklare hvorfor du mener at avslaget er feil. Du bør også legge ved eventuelle nye opplysninger eller nye dokumenter.

UDI Returenheten - VARP
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

 • Hvis UDI ikke omgjør avslaget etter å ha sett på klagen din, sender vi den til Utlendingsnemnda (UNE) for ny vurdering.
 • Du har fortsatt plikt til å reise ut av Norge. Hvis utreisefristen din har gått ut har du ikke rett til å være i Norge mens klagen behandles.
 • Hvis du reiser ut av landet mens klagen din behandles, bør du sende en e-post til Varp@udi.no og oppgi din kontaktinformasjon, slik at vi kan ta kontakt med deg.

Hvis du ønsker å trekke søknaden din om assistert retur

Dersom du ønsker å trekke søknaden din om assistert retur, må du gi beskjed til returenheten i UDI på e-post: varp@udi.no,
eller på telefon: +47 23 35 16 00.