Krav til au pairer og vertsfamilier


Hvem kan bli au pair?

 • Du må betale et søknadsgebyr
 • Du må være over 18, og ikke ha fylt 30 år. 
 • Du kan ikke ha egne barn.
 • Det må være sannsynlig at du vil reise tilbake til hjemlandet ditt etter endt opphold i Norge, og forholdene i hjemlandet ditt må tilsi at du kan reise tilbake.

Hvem kan bli vertsfamilie?

 • Vertsfamilien kan være ektepar, partnere eller samboere med eller uten barn, eller en enslig forelder med barn. 
 • Vertsfamilien må ha god kjennskap til det norske samfunnet og snakke norsk med au pairen. 
 • Hvis en person i vertsfamilien har samme opprinnelsesland som au pairen, kan dere vanligvis ikke være vertsfamilie. Vi kan gjøre unntak i noen svært få tilfeller.
 • Ingen i vertsfamilien kan være ektefelle, samboer, forelder, barn, søsken, søskenbarn, svoger/svigerinne eller onkel/tante til au pairen.

Rettigheter og plikter for deg og vertsfamilien din

 • Formålet med oppholdet ditt i Norge må være kulturutveksling.
 • Du og vertsfamilien må ha undertegnet UDIs Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie (pdf, 782 kB).  Minst en av foreldrene i vertsfamilien må ha gjennomført e-læringskurset for vertsfamilier i au pair-saker.
 • Vertsfamilien skal behandle deg som et familiemedlem (for eksempel har du rett til å spise sammen med familien, være med på utflukter osv.)
 • Du kan flytte inn hos vertsfamilien din før du har fått innvilget au pair-tillatelse, men du kan ikke begynne å utføre au pair-oppgavene dine før UDI har innvilget deg oppholdstillatelse.
 • Vertsfamilien kan bare ha én au pair om gangen. Hvis vertsfamilien har en au pair fra før, må hun eller han ha flyttet fra vertsfamilien, før den nye au pairen kan komme til Norge.
 • Du skal utføre lettere arbeidsoppgaver som husarbeid, barnepass og pass av kjæledyr (hund, katt osv.) 
 • Arbeidstiden må normalt ikke være mer enn 5 timer per dag, og maksimalt 30 timer per uke. Du kan ikke arbeide mer enn 30 timer, selv ikke mot ekstra betaling. 
 • Du kan ikke arbeide hos andre arbeidsgivere eller andre familier enn vertsfamilien din, verken mot betaling eller gratis.
 • Du skal kunne delta i norskopplæring og fritidsaktiviteter, og oppgavene dine skal ikke komme i veien for at du kan praktisere religionen din.
 • Vertsfamilien skal betale norskkurs for deg med minimum 8 850 kroner per år.
 • Du må bo hos vertsfamilien i hele kontraktsperioden og ha eget rom i huset deres. 
 • Du skal ha fri kost og losji, og minst 5 900 kroner før skatt per måned i lommepenger/lønn. Du har også krav på feriepenger, i samsvar med ferieloven.
 • Du må skatte til Norge. Lommepenger og fri kost og losji skattes som lønn. Ta kontakt med Skatteetaten for å få skattekort. Her finner du informasjon om reglene for skatt og opphold i Norge (eksternt nettsted).
 • Du har krav på ferie i til sammen 25 virkedager hvert kalenderår. Selv om du ikke har vært au pair hele kalenderåret, har du rett til full ferie hvis du begynner hos vertsfamilien senest 30. september. Hvis du begynner etter 30. september, har du rett til 6 virkedager ferie. De samme reglene gjelder hvis du bytter vertsfamilie, så lenge du får en erklæring fra den tidligere familien din på at du ikke har avviklet ferie.
 • Du har rett til minst én fridag (24 timer) i uken, og minst en slik fridag i måneden skal være søndag. Du har også rett til fri minst én fast ettermiddag hver uke. 
 • Når du har gyldig oppholdstillatelse som au pair, er du automatisk medlem av folketrygden.
 • Vertsfamilien skal sørge for at du får tatt den obligatoriske tuberkulosetesten med en gang du kommer til Norge.
 • Vertsfamilien skal dekke de nødvendige reisekostnadene dine i forbindelse med hjemreisen din. Dette gjelder ikke hvis du blir igjen i Norge etter at au pair-oppholdet er ferdig, eller du vil reise til et annen land enn hjemlandet ditt. 
 • Vertsfamilien skal betale forsikring for deg som dekker hjemreise/hjemsendelse hvis du skulle bli syk, skadet eller dø.

 Rettigheter og plikter for  de som får en au pair-tillatelse

 • Du kan få en au pair-tillatelse for opptil to år, men ikke lenger enn det som står i kontrakten.
 • Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse.
 • Familien din kan ikke søke om familieinnvandring for å bo med deg i Norge.