Grenseboerbevis for personer fra Barentsregionen


Med et grenseboerbevis kan du som bor innen 30 km fra den norsk-russiske grensen, fritt besøke det norske grenseområdet. 
 • Et grenseboerbevis er et kort som gir deg tillatelse til å besøke grenseområdet.
 • Du kan besøke grenseområdet så ofte du vil, i inntil 15 dager av gangen.
 • Grenseboerbeviset er gyldig like lenge som passet ditt, men aldri lenger enn tre år av gangen. Når grenseboerbeviset går ut, kan du søke om et nytt.

Hva er grenseområdet?

 • Områder i Sør-Varanger kommune som ligger innenfor en sone på ca. 30 km fra den norsk-russiske grensen.
 • Kommunene Zapoljarnyj og Korzunovo, samt områder i kommunene Nikel og Petsjenga som ligger innenfor en sone på 30 km fra grensen. Se kart over grenseområdet  (jpg, 9 MB)

Krav for å få grenseboerbevis

 • Du må betale et gebyr på 20 Euro. (Personer under 18 år, fulltidsstudenter og personer over 60 år trenger ikke betale gebyr.)
 • Du må ha gyldig pass.
 • Du eller ektefellen din må ha vært lovlig bosatt i grenseområdet i de tre siste årene.
 • Hvis du er under 18 år eller er arbeidsufør og bor sammen med foreldrene dine som forsørger deg, er det nok at moren eller faren din har vært lovlig bosatt i grenseområdet i de tre siste årene.
 • Du kan ikke ha et innreiseforbud til Norge eller Schengen.
 • Du må ha behov for å krysse grensen ofte, for eksempel fordi du har familie, venner eller forretningsforbindelser i grenseområdet, eller er aktiv i kulturlivet der.
 • Du trenger ikke være russisk statsborger.

Slik søker du

1. Samle dokumentasjon du trenger til søknaden

 • gyldig innenrikspass
 • gyldig utenrikspass
 • kopi av ID-siden og siden med bostedsregistrering i innenrikspasset ditt
 • kopi av ID-siden i utenrikspasset ditt
 • undertegnet følgebrev

2. Fyll ut søknaden din

Registrer søknaden din på Søknadsportalen (eksternt nettsted), betal gebyr og bestill time hos generalkonsulatet i Murmansk.

3. Møte opp personlig for å levere søknaden

Møt opp hos generalkonsulatet i Murmansk (eksternt nettsted) for å levere dokumentasjonen din, gi fingeravtrykk og bli fotografert. 

Fant du det du lette etter?