Barn og barnebarn under 21 som skal flytte til foreldre eller besteforeldre i Norge


Krav til søkeren

  • Du må møte opp hos politiet eller et VFS søknadssenter/ambassade i utlandet. Hvis du er under 18 år, så må en av foreldrene dine møte sammen med deg. Det holder at kun én av foreldrene møter sammen med deg, så lenge den andre forelderen signerer søknaden, og dere legger ved pass for begge foreldrene.

Krav til referansepersonen