Oppheve et innreiseforbud Ukraina


Hva vil det si å ha et innreiseforbud?

 • Hvis du har blitt utvist fra Norge og/eller Schengenområdet, har du fått et innreiseforbud, for ett år, to år, fem år, ti år, eller for alltid.
 • Det står i brevet du har fått fra UDI om innreiseforbudet gjelder Norge eller hele Schengenområdet.
 • Du kan ha blitt meldt inn i Schengen Informasjonssystem (SIS).
 • Hvis dette gjelder deg, har du enten blitt transportert ut av Norge av politiet eller fått et brev fra UDI der det står at du har fått et innreiseforbud.
 • Du kan ikke komme tilbake til Norge før innreiseforbudet ditt har gått ut. Dersom innreiseforbudet gjelder for hele Schengenområdet, må du forlate Schengenområdet og kan ikke reise inn i Schengenområdet før innreiseforbudet er utløpt.
 • Hvis du likevel ønsker å komme tilbake til Norge før innreiseforbudet ditt har gått ut, må du søke om det. 
 • UDI kan oppheve innreiseforbudet ditt eller gi deg mulighet til et kortvarig besøk til Norge. Vi vil vurdere begrunnelsen din og behovet du har for å reise til Norge opp mot årsaken til at du ble utvist.
 • Er du utvist fra Norge for to eller fem år og har barn i Norge som har norsk statsborgerskap, oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter EU/EØS-regelverket, kan du søke familieinnvandring fra og med seks måneder før innreiseforbudet utløper. Du må fylle vilkårene for en ny oppholdstillatelse, med unntak for kravet om at du ikke kan ha et innreiseforbud, på tidspunktet UDI fatter vedtak i saken om familieinnvandring. Selv om ny tillatelse kan bli innvilget før innreiseforbudet utløper, kan du ikke reise til Norge og Schengen før etter at innreiseforbudet er utløpt.
   

Krav for å få opphevet innreiseforbudet

 • Det må være nye forhold i saken din.
 • Du må ha en spesiell grunn til å ønske å reise til Norge, for eksempel fordi du skal vitne i en rettssak, delta i en begravelse eller besøke alvorlig syke familiemedlemmer. 

Når kan du søke?

Det må vanligvis være minst to år siden du forlot Norge.

Slik søker du om å oppheve innreiseforbud:

1. Samle dokumentene du trenger:

 • pass eller annen dokumentasjon på identitet
 • kopi av alle sidene i passet ditt
 • dokumentasjon på dato for utreise fra Norge, for eksempel stempel i pass eller billetter, som viser når du reiste ut av Norge.
 • dokumentasjon som viser grunnene til at du vil reise til Norge, for eksempel legeattest eller innkallelse til en rettssak
 • ny, datert vandelsattest fra landet der du bor nå, hvis du er utvist fra Norge på grunn av straffbare handlinger.

Dokumentasjonen må være på norsk eller engelsk. Hvis du skal levere inn dokumenter på andre språk, må du også legge ved en oversettelse som er gjort av autorisert oversetter.

2. Fyll ut søknaden: Søknadsskjema for opphevelse av innreiseforbud (pdf, 1,3 MB)

3. Levere søknad eller sende søknad:

På grunn av situasjonen i Ukraina trenger du ikke møte opp ved VFS søknadssenter i Ukraina for å levere søknad. Du kan velge å levere din søknad om opphevelse av innreiseforbud på VFS søknadssentre i et annet land, for eksempel i Tyrkia, Kosovo, Aserbajdsjan og Serbia, eller et annet land du befinner deg i.

Hvis du ikke har mulighet til å møte opp ved VFS søknadssenter, kan du sende søknad og kopi av dokumenter i posten til:

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Du må skrive navnet ditt og DUF-nummeret ditt på et ark som du legger i konvolutten.