Skal søke Britisk borger som bor i Norge og har oppholdsrett etter EU/EØS-regelverket


Dersom du har bodd i Norge i mer enn fem år kan det hende du fyller vilkårene for permanent oppholdstillatelse. Se punktet “Britisk borger eller familiemedlem av britisk borger med varig oppholdsrett” på denne siden.

Krav til søkeren

 • Du må ha flyttet til Norge innen utløpet av 31. desember 2020 og fortsette å bo her etter dette.
 • Du må ha oppholdsrett i Norge etter EU/EØS-regelverket ved å enten være arbeidstaker, selvstending næringsdrivende, student eller ha egne midler.

Slik søker du

1. Samle dokumentene du trenger

Du må dokumentere situasjonen du er i når du søker om opphold. Hvilke dokumenter du må levere sammen med søknaden din kommer an på situasjonen som gjelder for deg og om du allerede er registrert i Norge. Noen må bare identifisere seg, mens andre må levere flere andre dokumenter. Du vil få en personlig tilpasset sjekkliste etter at du har fylt ut søknadsskjemaet. Noen eksempler på dokumenter vi kan be deg om å levere:

  • gyldig nasjonalt identitetskort eller pass
  • dokumentasjon på at du var bosatt i Norge ved utløpet av 31. desember 2020
  • arbeidstakere må dokumentere ansettelse 
  • selvstendig næringsdrivende må dokumentere at de driver næringsvirksomhet i Norge
  • studenter må dokumentere at de er student i Norge
  • dersom du har opphold på egne midler må du dokumentere at du har midler og at du har helseforsikring

2. Fyll ut søknadsskjema

3. Send inn dokumenter og legitimer deg hos politiet

De aller fleste som søker behøver ikke å levere inn dokumenter, de skal kun møte hos politiet for å legitimere seg. Noen søkere må levere inn dokumenter. Disse dokumentene skal lastes opp digitalt. 

Etter at du har levert søknaden får du en kvittering på e-post med et sammendrag av søknaden din. Hvis du skal sende inn dokumenter til søknaden din vil det være en liste over hvilke dokumenter du skal sende inn i sammendraget. Hvis du kun skal legitimere deg vil det stå i sammendraget at du kun skal levere identitetspapirer. Dette innebærer at du skal fremvise pass eller nasjonalt ID-kort hos politiet.  

Hvis du kun skal legitimere deg
Hvis sammendraget av søknaden din viser at du kun skal levere identitetspapirer, skal du ikke gjøre noe nå. Politiet vil etter en tid sende deg en e-post som bekrefter at de har opprettet sak. Etter at politiet har fattet vedtak om oppholdstillatelse vil du få en ny e-post fra politiet der du blir bedt om å bestille time for å legitimere deg. Du skal ikke bestille time før du får beskjed. Politikontorene har ulik kapasitet og det vil derfor kunne variere hvor lett det er å finne ledige timer når du har fått beskjed om at du skal bestille.

Hvis du skal sende inn dokumenter til søknaden din
Hvis sammendraget av søknaden din viser at du skal levere dokumenter med søknaden, vil politiet sende deg en e-post en tid etter at du sendte inn søknaden. I e-posten vil du bli bedt om å laste opp dokumentene dine elektronisk samt få informasjon om hvordan du gjør dette. Du skal ikke sende inn dokumenter før politiet tar kontakt med deg. Det kan ta noe tid før du mottar e-post fra politiet.

Etter du har lastet opp dokumentene vil du etter hvert få en ny e-post fra politiet der du blir bedt om å bestille time hos politiet for å legitimere deg. Du skal ikke bestille time før du får beskjed, og du kan ikke møte hos politiet uten avtale.