Britisk borger med oppholdsrett etter EU/EØS-regelverket som familiemedlemmer til ikke-britisk EU/EØS-borger


Hvis du er registrert som familiemedlem til en borger fra et annet EU/EØS-land, må du nå søke om et oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borger.

Hvis du fyller vilkårene til opphold på selvstendig grunnlag, for eksempel ved at du er i jobb, kan du søke om en oppholdstillatelse etter brexit-regelverket. Du kan sjekke om du oppfyller vilkårene under nedtrekken «Britisk borger som bor i Norge» på denne siden.