Person med egne midler


Forutsetningen for å bo i Norge på grunnlag av egne midler er at du er økonomisk selvstendig og kan klare deg selv på dine egne penger under hele oppholdet i Norge. Du har ikke krav på økonomisk sosialhjelp eller stønader fra norske myndigheter. Du må ha en forsikring som dekker helsetjenester i Norge i 12 måneder.  

Krav 

 • Du er økonomisk uavhengig. 
  Du har nok penger til å klare deg selv når du er i Norge. Hvis du har familiemedlemmer som flytter sammen med deg, må du ha nok penger til å forsørge familiemedlemmene dine også. 

  Hvis du er enslig, må du vanligvis ha minst

  158 621 kroner i året før skatt

  .

  Du er selv ansvarlig for å ha nok penger til å leve og bo i Norge, og du har ikke krav på økonomisk sosialhjelp eller stønad fra norske myndigheter. 

  Slik kan du dokumentere at du har nok penger: 
  • kontoutskrift som viser at du har nok penger på kontoen din, eller
  • kontoutskrift som viser at du fast får penger inn på konto, samt dokumentasjon på hvor dette kommer ifra, eller
  • du får utbetalt pensjon fra hjemlandet ditt.
 • Du må ha en privat helseforsikring
  Du må ha en privat helseforsikring, eller hvis du er pensjonist må du dokumentere at du har rett på helsehjelp (se informasjon under).

  Du må dokumentere at du har en forsikring som dekker helsetjenester for oppholdstiden i Norge. Det betyr at forsikringen skal dekke alle utgifter i forbindelse med både sykdom og andre helsetilstander. Når du har opphold på egne midler skal du være økonomisk uavhengig, og du har dermed ikke rett på gratis helsehjelp i Norge. Du må være dekket av forsikringen i 12 måneder.

  Hvor kjøper du forsikring?
  UDI kan ikke anbefale hvor du kjøper forsikringen din. Det er flere forsikringsselskaper som tilbyr internasjonal helseforsikring. Hvis du velger en forsikring som ikke dekker utgifter til oppfølging eller behandling av en kronisk sykdom du allerede har eller svangerskap og fødsel, må du selv dekke utgifter knyttet til det når du er i Norge.

  Hvis du er pensjonist:
  Du må dokumentere at du har rett på helsehjelp med et S1-skjema fra det landet du mottar pensjon fra . Informasjon om S1 skjema finner du her: Helserettigheter for pensjonister (eksternt nettsted) 

Rettigheter og plikter 

 • Du kan arbeide i Norge. Hvis du endrer grunnlag fra egne midler til arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller familiemedlem til en EU/EØS-borger som er arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende, er det ikke lenger krav om at du må ha en sykeforsikring. Se vilkårene du må oppfylle for å være arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller familiemedlem. Hvis du er pensjonist og begynner å jobbe må du gi beskjed til Helfo (eksternt nettsted). 
 • Du kan ta med familie til Norge. De må også registrere seg etter EU/EØS-regelverket.
 • Hvis du ikke har nok penger til å klare deg økonomisk i Norge må du reise ut fra Norge igjen eller oppfylle vilkår for et annet oppholdsgrunnlag, for eksempel som arbeidstaker.
 • Etter fem år i Norge kan du få varig oppholdsrett hvis du oppfyller vilkårene.

Slik fungerer registreringsordningen

 • Du kan flytte til Norge og begynne å arbeide med en gang, men må registrere deg senest tre måneder etter at du kom til Norge.
 • Du skal bare registrere deg én gang, uansett hvor lenge du skal bo i Norge. Du kan også bytte fra for eksempel å være student til å være arbeidstaker uten å måtte registrere deg på nytt.
 • Hele tiden mens du bor i Norge må du tilhøre en av oppholdskategoriene som er beskrevet på denne siden. Du må være arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, familiemedlem, student, ha egne midler, eller være ansatt i utenlandsk firma. Dersom du er student eller er her på egne midler må du ha forsikring.
 • Hvis du fyller kravene til å registrere deg får du et registreringsbevis av politiet.
 • Det er gratis å registrere seg.