Selvstendig næringsdrivende


Krav

 • Du må ha planer om å drive næringsvirksomhet i Norge.
 • Virksomheten må som regel være ditt eget enkeltpersonforetak. Virksomheten kan ikke være et aksjeselskap.

Rettigheter og plikter

 •  I tillegg til å drive næringsvirksomhet kan du også ta deg annet arbeid.
 • Du kan ta med deg familien din til Norge. De må også registrere seg.
 • Etter fem år i Norge kan du få varig oppholdsrett

Hva skjer hvis du ikke lenger er selvstendig næringsdrivende?

 • Hvis du har vært selvstendig næringsdrivende i Norge i minst ett år kan du fortsette å bo i Norge og søke etter arbeid så lenge du vil. Du må ha meldt deg hos Nav (eksternt nettsted) som arbeidssøkende. 
 • Hvis du har vært selvstendig næringsdrivende i Norge i mindre enn ett år, kan du fortsette å bo i Norge og søke etter jobb i seks måneder. Du må ha meldt deg hos Nav (eksternt nettsted) som arbeidssøkende.
 • Hvis du ikke lenger kan være selvstendig næringsdrivende fordi du er midlertidig arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke, kan du fortsette å bo i Norge så lenge du vil.

Slik fungerer registreringsordningen

 • Du kan flytte til Norge og begynne å arbeide med en gang, men må registrere deg senest tre måneder etter at du kom til Norge.
 • Du skal bare registrere deg én gang, uansett hvor lenge du skal bo i Norge. Du kan også bytte fra for eksempel å være student til å være arbeidstaker uten å måtte registrere deg på nytt.
 • Hele tiden mens du bor i Norge må du tilhøre en av oppholdskategoriene som er beskrevet på denne siden. Du må være arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, familiemedlem, student, ha egne midler, eller være ansatt i utenlandsk firma. Dersom du er student eller er her på egne midler må du ha forsikring.
 • Hvis du fyller kravene til å registrere deg får du et registreringsbevis av politiet.
 • Det er gratis å registrere seg.