Ansatt i utenlandsk firma (tjenesteyter)


Du må fylle ett av disse to kravene

  • Du er ansatt i et firma i et EU/EØS-land som har kontrakt med et norsk firma om å gjøre et oppdrag i Norge.
  • Du er selvstendig næringsdrivende i et EU/EØS-land og har kontrakt med et norsk firma om å gjøre et oppdrag i Norge.

Rettigheter og plikter 

  • Du kan ta deg nye oppdrag mens du er i Norge.
  • Du kan ta med deg familien din til Norge. De må også registrere seg.
  • Etter fem år i Norge kan du få varig oppholdsrett.

Slik fungerer registreringsordningen

  • Du kan flytte til Norge og begynne å arbeide med en gang, men må registrere deg senest tre måneder etter at du kom til Norge.
  • Du skal bare registrere deg én gang, uansett hvor lenge du skal bo i Norge. Du kan også bytte fra for eksempel å være student til å være arbeidstaker uten å måtte registrere deg på nytt.
  • Hele tiden mens du bor i Norge må du tilhøre en av oppholdskategoriene som er beskrevet på denne siden. Du må være arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, familiemedlem, student, ha egne midler, eller være ansatt i utenlandsk firma. Dersom du er student eller er her på egne midler må du ha forsikring.
  • Hvis du fyller kravene til å registrere deg får du et registreringsbevis av politiet.
  • Det er gratis å registrere seg.