Statsløs under 18 år


Hvis du har oppholdsrett i Norge som familiemedlem til en EU/EØS-borger (oppholdskortordningen)  og bor fast her, kan du søke om norsk statsborgerskap. Du må ha oppholdsrett både når du søker om norsk statsborgerskap og mens søknaden din er til behandling. 

Foreldrene dine må søke

Siden du er under 18 år, er det foreldrene dine, eller den forelderen som har foreldreansvaret alene, som må søke om norsk statsborgerskap for deg. Hvis foreldrene dine er døde eller fratatt foreldreansvaret, er det vergen din som må sende søknaden.

Hvis du er over 12 år, må du samtykke i at det blir søkt om norsk statsborgerskap for deg.

Krav for å få norsk statsborgerskap

  • Du må være bosatt i Norge og ha tenkt å være bosatt her også i framtida.
    • Du må bo fast i Norge når du søker om norsk statsborgerskap, og når søknaden blir behandlet.
  • Du må ha oppholdt deg i Norge med oppholdsrett de siste tre årene.
    • Det betyr at du må ha vært familiegjenforent med en EU/EØS-borger i Norge i hele treårsperioden.
  • Hvis du har fylt 15 år: Du må bestille politiattest (eksternt nettsted), som du leverer sammen med søknaden. Attesten kan ikke være mer enn tre måneder gammel når du møter opp hos politiet for å levere søknadsdokumentene. Derfor må du vente med å søke om politiattest til du vet når du har time for oppmøte hos politiet. Hvis du allerede har en politiattest som har blitt eldre enn tre måneder, må du søke om en ny attest før du møter opp til timen din. Hvis du har blitt straffedømt, har fått bøter av politiet eller er under etterforskning, må du kanskje vente lenger før du kan bli norsk statsborger.