Over 18 år


Krav for å få kunne melde norsk statsborgerskap

  • Du må betale et søknadsgebyr.
  • Du må ha fylt 18 år.
  • Du må ha bodd i Norge sammenhengende i de siste syv årene, og være bosatt i Norge når du leverer meldingen. Selv om du har bodd i Norge i mer enn syv år, må du ha bodd her sammenhengende de siste syv årene før du leverer meldingen. Det betyr at du heller ikke kan ha bodd i utlandet i løpet av disse siste syv årene.
  • Du kan ikke de siste 7 årene være dømt til fengselsstraff og andre former for frihetsberøvelse, eller være dømt til tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg.
  • Du må bestille politiattest på politiets nettsider (eksternt nettsted), som du leverer sammen med meldingen. Når du har logget deg inn på politiets nettsider, må du velge "Statsborgerskap" under "Kategori" og "Melding om statsborgerskap for nordiske borgere med 7 års botid" under "Formål". Politiattesten kan ikke være mer enn tre måneder gammel når du leverer meldingen. Hvis du allerede har en politiattest som er blitt eldre enn tre måneder, må du søke om en ny attest før du leverer meldingen. 
  • Hvis du er nordisk borger og skal levere melding om norsk statsborgerskap, kan du kvalifisere for å levere meldingen heldigitalt uten krav om oppmøte hos politiet. Du finner mer informasjon om tjenesten her

Færre krav hvis du har vært norsk tidligere

Hvis du har hatt norsk statsborgerskap før, og kun har hatt statsborgerskap i ett eller flere av de andre nordiske landene i mellomtiden, kan du levere en egen type melding.

Barnet ditt kan bli norsk automatisk hvis du melder deg norsk

  • Hvis du har barn som er under 18 år og bosatt i Norge, blir barnet ditt også automatisk norsk hvis du blir blir norsk ved melding. Dette gjelder uansett hvilket/hvilke land barnet ditt er statsborger av.  
  • Barnet blir ikke automatisk norsk hvis barnet selv er gift eller registrert partner når du melder deg norsk.
  • «Automatisk» betyr at du ikke trenger å levere noen papirer for barna, eller ta barna med til timen hos politiet.
  • Etter at du har blitt norsk statsborger, må du melde fra til Folkeregisteret at barna har blitt norske statsborgere før de kan få norsk pass.