Forskere tilknyttet en norsk forskningsinstitusjon


Hvis du er forsker tilknyttet en norsk forskningsinstitusjon og har en ledende faglig rolle i en forskergruppe med utstrakt internasjonalt samarbeid, kan du få unntak fra kravet om åtte års opphold i løpet av de siste elleve årene. Det er likevel krav om at du har seks års opphold i Norge i løpet av de siste tolv årene

Unntaket er ment å gjelde for en avgrenset gruppe forskere som har et særskilt behov for utenlandsopphold i forbindelse med sin stilling. 

For å få unntak må du legge ved dokumentasjon fra den institusjonen som du er ansatt ved, som beskriver: 

  • din faglige rolle i forskergruppen, og
  • forskergruppens grad av internasjonalt samarbeid

Unntaket gjelder også for deg som er ektefelle, registrert partner eller samboer til en person som får norsk statsborgerskap etter dette unntaket. Da må du levere dokumentasjon som viser at du er ektefelle, registrert partner eller samboer med en person som har fått eller søker om statsborgerskap etter dette unntaket.