Husstandsmedlemmer til utsendt personell ved en norsk utenriksstasjon og husstandsmedlemmer til militært personell


Hvis du er husstandsmedlem til utsendt personell ved en norsk utenriksstasjon, kan du få beregnet oppholdstid for perioden du er bosatt i utlandet sammen med den norske borgeren som er utsendt. Du kan også få unntak fra kravet om å være og forbli bosatt i Norge, krav om permanent oppholdstillatelse og krav om norsk og samfunnskunnskap. Får å få unntak må du: 

  • ikke være borger av landet der du bodde sammen med utsendt personell
  • være registrert i relasjon til den norske borgeren (som er utsendt) i norsk folkeregister   

Du må legge ved dokumentasjon som viser hvor du faktisk har vært bosatt i hele perioden du har vært bosatt i utlandet som husstandsmedlem til personen som er utsendt. 

Det samme unntaket gjelder for husstandsmedlem til militært personell som er beordret til tjeneste i utlandet.