Kola-nordmenn


Hvis du er etterkommer av norske borgere som utvandret til Murmansk eller Arkhangelsk fylke i Russland fra annen halvdel av 1800-tallet og frem til den russiske grensen ble stengt på slutten av 1920-tallet («Kola-nordmann»), kan du få unntak fra krav om permanent oppholdstillatelse, samt kravet om åtte års opphold i Norge i løpet av de siste elleve årene. For å få unntak må du ha:  

  • fått innvilget oppholds- eller arbeidstillatelse i Norge, fordi du har tilknytning til Norge som etterkommer av en «Kola-nordmann», og  
  • oppholdt deg i Norge de siste to årene med oppholds- eller arbeidstillatelser av minst ett års varighet.  

Hvis du var gift med en «Kola-nordmann» før du reiste til Norge, regnes du som gift med norsk borger fra ekteskapstidspunktet. Da er du omfattet av reglene som gjelder for personer som er gift med norsk borger, men kravet om at du må ha hatt opphold i Norge med tillatelser i fem av de siste ti årene, gjelder ikke. De samme unntakene gjelder hvis du er registrert partner eller samboer med en «Kola-nordmann».