Utlending som har hatt norsk pass


Hvis du tidligere har hatt norsk pass, og du selv har trodd at du var norsk borger, kan du få beregnet oppholdstid for perioden du har bodd i Norge, selv om du ikke har hatt oppholdstillatelse. Du kan også få unntak fra kravet om permanent oppholdstillatelse. 

Hvis det er andre sterke grunner til at det bør gjøres unntak fra flere av kravene som gjelder for å få norsk statsborgerskap, kan det også vurderes. Det betyr at det kan være mulig å få unntak fra kravet om å være eller ha vært bosatt i Norge. 

Du må legge ved kopi av det norske passet som du har fått utstedt, selv om du ikke var norsk. Du skal ikke betale gebyr hvis du er i denne gruppen søkere.