Over 18 år


Krav for å få norsk statsborgerskap

  • Du må bo fast i Norge når du søker om norsk statsborgerskap.
  • Du må ha bodd i Norge sammenhengende de siste tre årene.
  • Du kan ikke ha oppholdt deg utenfor Norge i mer enn til sammen syv måneder i løpet av de siste tre årene.
  • Hvis du har fylt 15 år: Du må bestille politiattest (eksternt nettsted), som du leverer sammen med søknaden. Attesten kan ikke være mer enn tre måneder gammel når du møter opp hos politiet for å levere søknadsdokumentene. Derfor må du vente med å søke om politiattest til du vet når du har time for oppmøte hos politiet. Hvis du allerede har en politiattest som har blitt eldre enn tre måneder, må du søke om en ny attest før du møter opp til timen din. Hvis du har blitt dømt til fengselsstraff på fem år eller mer, eller har blitt dømt for forbrytelser mot rikets sikkerhet (grunnleggende nasjonale interesser) må du kanskje vente lenger før du kan bli norsk statsborger.