Skal søke Studietillatelse


Du kan søke om studietillatelse hvis du skal studere på høyskole/universitet/fagskole, gå på videregående skole eller livssynsskole/folkehøgskole, ta tilleggsutdanning, være praktikant eller drive med forskning.

Informasjonen er tilpasset

Søkeren er statsborger i: USA