Folkehøgskole


Krav til studenten

 • Du må betale et søknadsgebyr.
 • Du må ha fått opptak til en folkehøgskole.
 • Du må ha nok penger til å leve for og til å betale det som skolen koster. Dette vil si minst 

  116 386 kroner for skoleåret 2024/2025

  . Denne summen kan være studielån, stipend, egne penger på konto i en norsk bank eller på studiestedets depositumkonto eller en kombinasjon av dette. Hvis du allerede har et tilbud om en deltidsjobb i Norge, kan inntektene fra jobben regnes med.
 • Du kan ikke tidligere hatt oppholdstillatelse i Norge for å gå på livssynsskole (bibelskole) eller folkehøgskole. 
 • Forholdene i hjemlandet ditt må være slik at det er sannsynlig at du kan reise tilbake dit når du er ferdig med å studere. 

Krav til studiet

Rettigheter og plikter for de som får studietillatelse

 • Du kan ikke ha ditt eget enkeltpersonsforetak eller være selvstendig næringsdrivende.
 • Hvis du får studietillatelse, får du automatisk også tillatelse til å arbeide 20 timer per uke, inkludert fjernarbeid, ved siden av skolen og fulltid i feriene.
 • Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse.
 • Du får tillatelse for ett år, og den kan ikke fornyes.
 • Familiemedlemmene dine kan ikke søke om familieinnvandring for å bo med deg i Norge.