Livssynsskole (bibelskole)


Krav til studenten

 • Du må betale et søknadsgebyr.
 • Du må ha fått opptak til en skole.
 • Du må gå på skolen på fulltid.
 • Du må ha nok penger til å leve for. Dette vil si minst 

  137 900 kroner i året

  . Denne summen kan være studielån, stipend, egne penger på konto i en norsk bank eller på studiestedets depositumkonto eller en kombinasjon av dette. Hvis du allerede har et tilbud om en deltidsjobb i Norge, kan inntektene fra jobben regnes med.
 • Hvis du skal betale skolepenger, må du i tillegg ha penger til å betale dette.
 • Du må ha et sted å bo.
 • Du kan ikke tidligere har hatt oppholdstillatelse i Norge for å gå på livssynsskole (bibelskole) eller folkehøgskole. 
 • Forholdene i hjemlandet ditt må være slik at det er sannsynlig at du kan reise tilbake dit når du er ferdig med å studere. 

Krav til studiet

 • Skolen du skal gå på må være godkjent etter friskolelova. Du må selv ta kontakt med skolen for å finne ut om den er godkjent.

Rettigheter og plikter for de som får studietillatelse

 • Du kan ikke ha ditt eget enkeltpersonsforetak eller være selvstendig næringsdrivende.
 • Hvis du får studietillatelse, får du automatisk også tillatelse til å arbeide 20 timer per uke, inkludert fjernarbeid, ved siden av skole og fulltid i feriene.
 • Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse.
 • Du får tillatelse for ett år, og den kan ikke fornyes.
 • Familiemedlemmene dine kan ikke søke om familieinnvandring for å bo med deg i Norge.