Videregående skole


Krav til studenten

 • Du må betale et søknadsgebyr.
 • Du må ha fått opptak til en videregående skole.
 • Du må ha nok penger til å leve for i perioden du skal studere i Norge. Dette vil si minst

  13 790 kroner i måneden, eller 151 690 kroner i året 

  for hele skoleåret. 

  Hvis du skal være student kun ett semester i Norge, så må du dokumentere 68 950 kroner for høstsemesteret 2024 og 82 740 kroner for vårsemesteret 2025. 

  Denne summen kan være studielån, stipend, egne penger på konto i en norsk bank eller på studiestedets depositumkonto eller en kombinasjon av dette. Hvis du allerede har et tilbud om en deltidsjobb i Norge, kan inntektene fra jobben regnes med. (Hvis du ikke har bankkonto i Norge kan du bruke studiestedet ditt sin bankkonto. Du må kontakte studiestedet ditt ved spørsmål rundt denne ordningen.)
 • Du må ha et sted å bo.
 • Forholdene i hjemlandet ditt må være slik at det er sannsynlig at du kan reise tilbake dit når du er ferdig med skolen. 

Krav til utdanningen

Du må ta en utdannelse som oppfyller minst ett av disse kravene:

 • Du har fått plass på en skole i Norge gjennom utvekslingsavtale med fylkeskommunen eller en ideell organisasjon.
 • Du skal ta utdanningen din på en IB-linje (International Baccalaureate).
 • Du har fått skoleplass på bakgrunn av dine evner/ferdigheter, og skal for eksempel være elev ved enten Norges Toppidrettsgymnas, Barratt Due musikkinstitutt eller Bårdar Akademiet.
 • Du er tatt opp som elev ved Longyearbyen skole og skal gjennomføre videregående opplæring på fastlandet i Norge. Det er et krav at Longyearbyen lokalestyre har inngått en samarbeidsbeidsavtale med aktuell fylkeskommune om elevutveksling på videregående skoles nivå.

Unntak: Hvis du har oppholdstillatelse i et annet nordisk land, er det ikke noe krav til skolen. Hvis du er en russisk borger bosatt i Barentsregionen, kan du få oppholdstillatelse til å gå på studieforberedende utdanningsprogram. 

Rettigheter og plikter for de som får studietillatelse

 • Du kan ikke ha ditt eget enkeltpersonsforetak eller være selvstendig næringsdrivende
 • Hvis du får studietillatelse, får du automatisk også tillatelse til å arbeide 20 timer per uke, inkludert fjernarbeid, ved siden av skolen og fulltid i feriene.
 • Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse.