Barn under 18 år


Krav som du må fylle

 • Du må betale et søknadsgebyr.
 • Du må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge.
 • Du må være i Norge når du søker.
 • Det er ikke mulig for deg å skaffe pass fra hjemlandet ditt i tide før du skal reise.
 • Vanligvis kan norske myndigheter ikke være i tvil om identiteten din.
 • Du må ha en særlig grunn til å reise, for eksempel at du skal:
  • på skoletur eller tur med idrettslaget
  • besøke et familiemedlem som er akutt og livstruende syk
  • i en begravelse til et nært familiemedlem
  • skaffe deg pass fra hjemlandet ditt
  • på tur med fosterfamilien din 
 • Begge foreldrene dine, eller den forelderen som har foreldreansvaret alene, må søke for deg.
  Hvis det er norsk barnevern som har omsorgen for deg, er det vanligvis barnevernet som må søke. Fosterforeldrene dine kan ikke søke.