Barn under 18 år


Krav

  • Du må være i Norge når du søker. 
  • Norske myndigheter kan ikke være i tvil om identiteten din.
  • Du kan ikke være dømt for alvorlige forbrytelser.
  • Begge foreldrene dine, eller den forelderen som har foreldreansvaret alene, må søke for deg.
    Hvis det er norsk barnevern som har omsorgen for deg, er det vanligvis barnevernet som må søke. Fosterforeldrene dine kan ikke søke.