Barn under 18 år med familieinnvandringstillatelse


For å få utlendingspass, må du fylle kravene under. Hvis du ikke fyller kravene, vil du vanligvis ikke få utlendingspass, selv om du har behov for et identitetsdokument, eller ønsker å reise på ferie. 

Krav til alle

  • Du har fått familieinnvandring med et familiemedlem i Norge. 
  • Du må være i Norge når du søker. 
  • Norske myndigheter kan ikke være i tvil om identiteten din.
  • Du kan ikke være dømt for alvorlige forbrytelser.
  • Begge foreldrene dine, eller den forelderen som har foreldreansvaret alene, må søke for deg.
    Hvis det er norsk barnevern som har omsorgen for deg, er det vanligvis barnevernet som må søke. Fosterforeldrene dine kan ikke søke.

I tillegg må du fylle ett av disse kravene

  • Det er farlig for foreldrene dine å kontakte ambassaden til hjemlandet ditt og/eller myndighetene i hjemlandet ditt.  Når UDI vurderer om du fyller dette kravet ser vi på grunnen til at dere fikk bli i Norge, og på hvordan situasjonen i hjemlandet deres er nå.
  • Du har fått avslag på søknad om pass fra hjemlandet ditt.
  • Norsk barnevern har omsorgen for deg, og hjemlandet ditt har ikke ambassade i Norge som kan gi deg pass.