Voksne med familieinnvandringstillatelse


For å få utlendingspass, må du fylle kravene under. Hvis du ikke fyller kravene, vil du vanligvis ikke få utlendingspass, selv om du har behov for et identitetsdokument, eller ønsker å reise på ferie. 

Krav til alle

  • Du har fått familieinnvandring med et familiemedlem i Norge. 
  • Du må være i Norge når du søker. 
  • Norske myndigheter kan ikke være i tvil om identiteten din.
  • Du kan ikke være dømt for alvorlige forbrytelser.

I tillegg må du fylle et av disse kravene

  • Det er farlig for deg å kontakte en av ambassadene til hjemlandet ditt og/eller myndighetene i hjemlandet ditt, fordi det er farlig for familiemedlemmet ditt.
  • Du har fått avslag på søknad om pass fra hjemlandet ditt.