Voksne med oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn


For å få utlendingspass, må du fylle kravene under. Hvis du ikke fyller kravene, vil du vanligvis ikke få utlendingspass, selv om du har behov for et identitetsdokument, eller ønsker å reise på ferie. 

Krav til alle

  • Du har oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn. Hvis dette gjelder deg, så vil det stå “utlendingsloven §38” i brevet du fikk fra UDI da du fikk oppholdstillatelse.
  • Du må være i Norge når du søker. 
  • Norske myndigheter kan ikke være i tvil om identiteten din.
  • Du kan ikke være dømt for alvorlige forbrytelser.

I tillegg må du fylle ett av disse kravene

  • Det er farlig for deg å kontakte ambassaden til hjemlandet ditt og/eller myndighetene i hjemlandet ditt.  Når UDI vurderer om du fyller dette kravet ser vi på grunnen til at du fikk bli i Norge, og på hvordan situasjonen i hjemlandet ditt er nå.
  • Du har fått avslag på søknad om pass fra hjemlandet ditt.