Programmes and Strategies in the EU Member States fostering Assisted Return to and Reintegration in Third Countries (2011)


Denne rapporten fra EMN går i dybden på det som i Norge har blitt kalt frivillig retur.

Downloads

Programmes and Strategies in the EU Member States fostering Assisted Return to and Reintegration in Third Countries (pdf, 798 kB)

Summary (in norwegian only)

Denne rapporten fra EMN går i dybden på det som i Norge har blitt kalt frivillig retur. Hvordan praktiseres dette alternativet til tvungen retur i Europa? Er det noe å lære her for norske myndigheter? EUs returdirektiv ble nylig en del av norsk lov. Å forstå andre lands praksis på dette feltet blir derfor viktig i årene som kommer. Rapporten gir et startsted for en slik forståelse.

Samtlige 22 medlemstater i EMN nettverket har bidratt til denne studien. Her sammenlignes begrepsbruk, eksisterende tallmateriale i landene, støtteordninger, nasjonale rammeverk og mottakerlandenes motiver for å ha slike ordninger med frivillig retur.

Til sammen gir den fyldige rapporten (95 sider) en oversikt over landenes arbeid med denne delen av returarbeidet. Den kan leses i sammenheng med EMN rapporten fra 2007 som så på retur i et bredere perspektiv, men den var basert på opplysninger fra færre land (11). En fordel med disse komparative studiene fra EMN er at man samtidig får tilgang til de nasjonale rapportene som sammenligningene baseres på. Blant disse finner man beskrivelser og analyser av arbeidet med frivillig retur i land som Sverige, Finland, Tyskland, Nederland og Storbritannia.

Fant du det du lette etter?