Asylsøknader fra enslige mindreårige etter søknadsmåned og statsborgerskap (2024)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf utlendingsloven § 28, i 2023, hvor søker oppgir å være under 18 år og uten foreldre eller andre omsorgspersoner. Tabellen viser også statsborgerskap til søker og søknadsmåned.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar 2024: Enslige mindreårige asylsøkere etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Total
Afghanistan 4 4
Eritrea 5 5
Iran 1 1
Statsløs 1 1
Syria 18 18
Total 29 29

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?