Registrerte asylsøknader og søknader om midlertidig kollektiv beskyttelse, etter statsborgerskap (topp fem) de siste tre ukene (2023)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse (asyl), inkludert personer som søker om kollektiv beskyttelse, som er registrert per uke etter statsborgerskap. Tabellen viser de fem største statsborgerskapene, hvor mange som kom fra andre land og totalen.
Tabellen laster inn data
2023 uke 15 - uke 17: Registrerte asylsøknader1 etter fem største statsborgerskap
Statsborgerskap Uke 15 Uke 16 Uke 17
Ukraina 306 473 478
Syria 24 11 24
Eritrea 6 5 5
Russland 8 2 5
Tyrkia 4 6 2
Andre 18 23 29
Totalt 366 520 543

1"Registrert asylsøknad" er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.

Oppdateres mandag hver uke.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?