Registrerte asylsøknader og søknader om midlertidig kollektiv beskyttelse, etter statsborgerskap (topp fem) de siste tre ukene (2024)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse (asyl), inkludert personer som søker om kollektiv beskyttelse, som er registrert per uke etter statsborgerskap. Tabellen viser de fem største statsborgerskapene, hvor mange som kom fra andre land og totalen.
Tabellen laster inn data
2024 uke 25 - uke 27: Registrerte asylsøknader1 etter fem største statsborgerskap
Statsborgerskap Uke 25 Uke 26 Uke 27
Ukraina 504 343 303
Syria 38 57 72
Statsløs 8 8 3
Eritrea 2 1 11
Afghanistan 1 2 7
Andre 28 19 28
Totalt 581 430 424

1"Registrert asylsøknad" er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.

Oppdateres mandag hver uke.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?