Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) etter statsborgerskap og måned (2023)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse, og hvor søknaden er registeret under midlertidig kollektiv beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, jf. utlendingsloven § 34, i 2023.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - desember 2023: Søknader om kollektiv beskyttelse etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Total
Afghanistan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Armenia 2 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 9
Aserbajdsjan 3 1 2 3 1 3 4 1 2 2 2 3 27
Belarus 3 1 0 0 2 0 0 3 0 1 0 0 10
Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Chile 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Estland 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Georgia 2 3 0 0 0 0 5 2 2 3 0 1 18
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Irak 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Israel 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Libanon 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Libya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Litauen 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Marokko 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Moldova 1 2 0 3 2 1 1 7 8 4 0 0 29
Nigeria 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Pakistan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Russland 4 1 1 4 4 8 2 6 7 3 10 4 54
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Serbia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Statsløs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
Sudan 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Syria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Tadsjikistan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Tunisia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Tyrkia 2 3 0 0 0 1 0 2 2 0 1 3 14
Tyskland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ukraina 2119 2879 2696 1816 1797 2157 2936 3648 4787 4452 3140 2739 35166
Ungarn 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Usbekistan 1 0 0 0 2 5 0 1 0 0 1 0 10
Total 2139 2892 2703 1829 1808 2178 2950 3674 4812 4469 3162 2753 35369

Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?