Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) fra enslige mindreårige etter søknadsmåned og statsborgerskap (2022)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse hvor søker oppgir å være under 18 år og uten foreldre eller andre omsorgspersoner, og hvor søknaden er registeret under midlertidig kollektiv beskyttelse, i 2022.

Tabellen viser også statsborgerskap og søknadsmåned.

Søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl), jf. utl. § 28, er ikke inkludert i statistikken.

Statistikken blir oppdatert hver måned.

  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - desember 2022: Søknader om kollektiv beskyttelse fra enslige mindreårige etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Total
Ukraina 0 0 136 153 34 24 35 40 32 26 17 33 530
Total 0 0 136 153 34 24 35 40 32 26 17 33 530

Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?