Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) fra enslige mindreårige etter søknadsmåned og statsborgerskap (2023)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse hvor søker oppgir å være under 18 år og uten foreldre eller andre omsorgspersoner, og hvor søknaden er registeret under midlertidig kollektiv beskyttelse, i 2023.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - desember 2023: Søknader om kollektiv beskyttelse fra enslige mindreårige etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Total
Ukraina 28 50 39 32 30 35 68 83 75 58 58 75 631
Total 28 50 39 32 30 35 68 83 75 58 58 75 631

Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?