Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) fra enslige mindreårige etter søknadsmåned og statsborgerskap (2024)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse hvor søker oppgir å være under 18 år og uten foreldre eller andre omsorgspersoner, og hvor søknaden er registeret under midlertidig kollektiv beskyttelse, i 2024.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar 2024: Søknader om kollektiv beskyttelse fra enslige mindreårige etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Total
Ukraina 46 46
Total 46 46

Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?