Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) fra enslige mindreårige etter søknadsmåned og statsborgerskap (2024)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse hvor søker oppgir å være under 18 år og uten foreldre eller andre omsorgspersoner, og hvor søknaden er registeret under midlertidig kollektiv beskyttelse, i 2024.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - mai 2024: Søknader om kollektiv beskyttelse fra enslige mindreårige etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Total
Ukraina 48 65 64 45 39 261
Total 48 65 64 45 39 261

Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?