Hva gjorde UDI i 2014?


I 2014 behandlet UDI til sammen 96 300 søknader og saker, en liten økning sammenlignet med 2013. Familieinnvandring var den største kategorien. Deretter fulgte statsborgerskap, arbeid og beskyttelse.

Figur: Søknader og saker behandlet i UDI i 2014

 Figuren er et søylediagram med 10 søyler som viser antallet søknader og saker UDI behandlet i 2014. Sakene er rangert fra venstre mot høyre, i fallende rekkefølge, fra flest til færrest.   I fallende rekkefølge fra venstre mot høyre, fra flest til færrest behandlede saker  1. Familieinnvandring, 19 000 saker 2. Statsborgerskapssaker, 18 300 saker 3. Arbeid, 14 000 saker 4. Beskyttelse, 11 700 saker 5.  Utdanning, 11 200 saker 6. Utvisning, 7 600 saker 7. Andre saker, 4 100 saker 8. Visum, 3 800 saker 9. Permanent opphold, 3 400 saker 10. Reisedokumenter, 3 300 saker

Antall ubehandlede saker 

Ved utgangen av 2014 hadde UDI 35 000 ubehandlede saker, 1 500 flere enn ved utgangen av 2013.

Antall ubehandlede statsborgerskapssaker gikk ned fra 10 000 til 7 200 i løpet av 2014. Antall ubehandlede utdanningsaker gikk også ned, fra 2 800 til 1 200 ved utgangen av 2014.

Den største endringen var at antall ubehandlede familieinnvandringssaker økte fra 9 400 til 12 300 i løpet av 2014. Antall utvisningssaker til behandling økte fra 2 100 til 3 900. Antall ubehandlede asylsaker økte fra 2 800 til 4 500 i løpet av 2014.

Figur: Ubehandlede saker per 31.12.2014

Figuren er et stolpediagram som viser ubehandlede saker per 31.12.2014. Sakene er rangert fra venstre mot høyre, i fallende rekkefølge, fra flest til færrest.   1. Familieinnvandring, 12 300 ubehandlede saker 2. Statsborgerskap, 7 200 ubehandlede saker 3. Asyl, 4 500 ubehandlede saker 4. Utvisning, 3 900 ubehandlede saker 5. Andre saker, 1 900 ubehandlede saker 6. Permanent opphold, 1 900 ubehandlede saker 7. Utdanning, 1 200 ubehandlede saker 8. Reisedokumenter, 830 ubehandlede saker 9. Arbeid, 690 ubehandlede saker 10. Visum, 660 ubehandlede saker

Asylmottak

Vi har ansvar for at asylsøkerne får tilbud om et sted å bo. Ved slutten av 2014 hadde vi 19 000 mottaksplasser fordelt på 110 mottak. Det bodde 14 400 personer i mottakene ved slutten av 2014.

Assistert retur

Personer som får avslag på asylsøknaden sin, må forlate Norge. I 2014 bistod vi 1 600 personer med å returnere til hjemlandet sitt gjennom ordningen med assistert retur med International Organization for Migration (IOM).

Brukerservice

I 2014 svarte vi på 162 100 telefonhenvendelser og 42 200 e-poster fra brukere. Vi svarte også på 8 700 supportforespørsler til Søknad på nett.

Vi arbeider kontinuerlig for å bedre brukerservicen vår og øke forutsigbarheten i saksbehandlingen for brukerne. I 2014 utviklet blant annet nye nettsider med søkerne som den aller viktigste målgruppen. Vi innførte også en eMeldingstjeneste som gir søkerne opplysninger om status i saken deres per e-post eller SMS. 

Se alle tallene

Antall innvilgede førstegangstillatelser etter statsborgerskap og type i 2014

Fant du det du lette etter?