Hvem kom for å bo sammen med familien?


Familieinnvandring utgjorde størsteparten av den regulerte innvandringen til Norge i 2014.

Til sammen fikk 11 100 personer tillatelse til å bo sammen med et familiemedlem i Norge. Om lag halvparten var ektefeller, samboere eller partnere til personen de ønsket å komme for å bo sammen med. Litt over 40 prosent var barn som kom for å bo sammen med foreldrene sine. 

Oppholdsgrunnlaget til familiemedlemmet i Norge

3 200 personer var familiemedlemmer til en norsk eller nordisk statsborger, 2 700 personer var familiemedlemmer til personer med arbeidstillatelse i Norge, og 2 600 personer var familiemedlemmer til personer som hadde beskyttelse i Norge. 

Figur: Familieinnvandringstillatelser etter oppholdsgrunnlaget til familiemedlemmet i Norge, 2014

Tittel: Familieinnvandringstillatelser etter oppholdsgrunnlaget til familiemedlemmet i Norge, 2014  Figuren er et kakediagram som viser prosentandelen av oppholdsgrunnlaget for familiemedlemmet som bor i Norge.  Norsk/Nordisk: 3 200 Permanent opphold: 1 400 Flukt: 2 600 Arbeid: 2 700 Utdanning: 330 Familie: 550 Andre: 290

Hvor kom de fra?

Somaliere utgjorde den klart største gruppen, med 1 800 personer som fikk en familieinnvandringstillatelse i 2014. Over 90 prosent av disse var familiemedlemmer av somaliere som kom til Norge som flyktninger, og over 60 prosent var barn.

Andre store familieinnvandringsland var Filippinene med 990, India med 910, Eritrea med 660 og Thailand med 520 personer. Over halvparten av søkerne fra Filippinene og mer enn to tredjedeler av søkerne fra Thailand var kvinner som var gift med norske borgere. Fra India var nærmere 90 prosent av søkerne familiemedlemmer av indiske arbeidsinnvandrere i Norge. Nesten alle søkerne fra Eritrea var familiemedlemmer av personer som kom til Norge som flyktninger.

Figur: Antall familieinnvandringstillatelser, sju største land i 2014

Tittel: Antall familieinnvandringstillatelser, sju største land 2014  Figuren er et stolpediagram som viser de 7 nasjonalitetene som fikk flest familieinnvandringstillatelser i 2014.  Landene er rangert fra venstre mot høyre, i fallende rekkefølge, fra flest til færrest.   Somalia: 1 800 Filippinene: 990 India: 910 Eritrea: 660 Thailand:  520 USA: 380 Russland: 360

Hvor stor andel fikk innvilget søknaden sin?

Innvilgelsesprosenten i familieinnvandringssaker varierer med oppholdsgrunnlaget til personen som bor i Norge. Blant familiemedlemmer til personer som hadde tillatelse for å arbeide, fikk 99 prosent innvilget søknaden. Det er fordi inntektskravet nesten alltid er oppfylt i disse sakene.

Andelen innvilgelser var 73 prosent for søkere der familiemedlemmet i Norge hadde flyktningstatus. I saker der familiemedlemmet i Norge hadde fått opphold på humanitært grunnlag, fikk 51 prosent innvilget tillatelse. I slike saker er det ikke mulig å gjøre unntak for inntektskravet. 72 prosent fikk innvilget søknaden sin i saker der familiemedlemmet i Norge var norsk eller nordisk borger.

EØS-registreringer

I tillegg til personer som fikk en familieinnvandringstillatelse, registrerte 11 200 EØS-borgere seg for å bo sammen med familiemedlemmer i Norge. De største nasjonalitetene var Polen med 4 300 personer og Litauen med 1 800 personer. Det var også 1 100 personer fra land utenfor EØS-området som registrerte seg for å bo sammen med et familiemedlem som var EØS-borger.

Se alle tallene

Fant du det du lette etter?