Hvor skal jeg henvende meg når jeg har spørsmål om besøksvisum?


VFS Global er førstelinjen for alle publikumshenvendelser. Du finner kontaktinformasjonen til VFS på deres nettsider (eksternt nettsted). VFS svarer på løpende henvendelser, slik som spørsmål om praktiske forhold, søknadsprosedyrer, hvilke dokumenter du som søker skal levere, og hvor en sak befinner seg i saksprosessen mellom VFS og norske utlendingsmyndigheter.

Dersom VFS ikke kan svare på henvendelsen din og du trenger videre veiledning, skal du kontakte ambassaden som har ansvaret for landet du har søkt om besøksvisum fra. Du finner kontaktinformasjonen ved å søke opp relevant ambassade/konsulat her (eksternt nettsted). Utenriksstasjonene kan kun kontaktes via e-post.

Dersom en søknad om besøksvisum er hos UDI, må du henvende deg til UDI. Hvis du skal klage på et vedtak som er fattet av UDI, må du også kontakte UDI. Du finner en beskrivelse av klageprosedyren her.