Jeg ønsker å invitere en person til Norge. Hvilke dokumenter må jeg sende til den som skal besøke meg?


Du finner informasjon om hvilke dokumenter du skal levere med søknaden om besøksvisum i ambassadens sjekkliste. Du finner sjekklisten ved å søke opp relevant ambassade/konsulat her (eksternt nettsted).

Her er noen eksempler på dokumenter som det er vanlig å be om der visumsøkeren skal besøke noen i Norge:

  • En invitasjon. En invitasjon er et brev som er skrevet av deg som inviterer noen til besøk. Denne leveres sammen med de andre søknadsdokumentene. Du finner informasjon om hva invitasjonen må inneholde her.

Noen ambassader har et eget invitasjonsskjema. Denne finner du i ambassadens sjekkliste. Dersom ambassaden har et slikt skjema, kan du fylle ut denne istedenfor å skrive et brev.

  • Kopi av passet ditt (personaliasiden)
  • Kopi av oppholdskortet ditt hvis du ikke er norsk statsborger
  • Ved familiebesøk: Dokumentasjon på familierelasjonen mellom deg og personen som skal besøke Norge (f.eks. vigselsattest, fødselsattest, familiebok el.)
  • Ved kjærestebesøk: Dokumentasjon på forholdet deres. Hvis dere har møtt hverandre fysisk kan det for eksempel være en kopi av sidene i passet ditt som viser inn- og utreisestempler fra når du har besøkt kjæresten din. Dere kan også legge ved et par bilder som viser at dere har møtt hverandre. Skriv gjerne også litt i invitasjonsbrevet om hvor og når dere ble kjent og hvor mye tid dere har tilbrakt sammen.