Hvis oppholdstillatelsen eller visumet ditt har utløpt må du reise hjem nå


Utenlandske borgere som ikke fikk reist hjem før tillatelsen, visumet eller det visumfrie oppholdet løp ut på grunn av koronasituasjonen må reise hjem. Opphold etter utreisefristen kan medføre bortvisning eller utvisning.

Publisert: 27.08.2020 - Sist endret: 11.02.2022

I perioden der koronasituasjonen gjorde det vanskelig å reise tilbake til hjemlandet sitt har UDI ikke bort- eller utvist utenlandske borgere som var i Norge utover utreisefristen i tillatelsen eller visumet sitt. 
 
Nå som det er praktisk mulig å reise til de fleste land igjen, vil UDI følge opp saker der utenlandske borgere oppholder seg i Norge etter utreisefristen sin.

UDI er kjent med at det fremdeles er vanskelig å reise til enkelte land. Selv om det nå er mulig å reise til de fleste land, er det noen land der dette fremdeles ikke lar seg gjøre. 

Dersom du har hatt problemer med å reise ut av Norge må du ta vare på dokumentasjon som viser at du har forsøkt. Denne dokumentasjonen må du kunne vise frem hvis det blir opprettet bortvisnings- eller utvisningssak når du reiser ut av Norge. Du vil også trenge denne dokumentasjonen hvis du skal søke om visum for innreise til Norge på et senere tidspunkt. Du skal ikke sende inn dokumentasjon til UDI nå.

Dersom det er umulig for deg å skaffe flybilletter bør du ta kontakt med ditt lands ambassade. UDI har informasjon om at noen ambassader setter opp fly for å hjelpe egne innbyggere hjem.

Du trenger ikke å ta kontakt med UDI. Vi kan ikke gi deg bekreftelse på at du kan oppholde deg i Norge. UDI vil ta hensyn til om det har vært mulig å reise ut dersom det blir opprettet bort- eller utvisningssak.

Fant du det du lette etter?