Hvem kunne søke om å være med i programmet?


Søkere måtte oppfylle alle kriteriene i listen under for å kunne være med i programmet.

Programmet var for deg som

  • er irakisk borger, og
  • fikk oppholdstillatelse før 31. desember 2010 selv om vi visste at det var tvil om identiteten din, og
  • har oppholdstillatelse på annet grunnlag enn behovet for beskyttelse (asyl), og
  • er folkeregistrert i det kurdiske selvstyreområdet (KRG) eller Kirkuk, og
  • har irakisk ID-kort som viser familienummeret (enten eget, fars, brors eller ektefelles dersom paret er registrert som gift i folkeregisteret i KRG eller Kirkuk), og
  • ennå ikke hadde fått innvilget norsk statsborgerskap, og
  • søkte om statsborgerskap senest 1. september 2020

Det var mulig å søke både hvis du hadde søkt om norsk statsborgerskap før og fått avslag, og hvis du ikke hadde søkt om norsk statsborgerskap tidligere.