Hva kan norske myndigheter gjøre for familien min i Afghanistan?


Det er ingen endringer i søknadsordningene for å få oppholdstillatelse i Norge. Reglene for å få familieinnvandring er de samme som tidligere. Det er likevel en endring i hvordan man kan søke om familieinnvandring

For å søke om beskyttelse må man være i Norge, eller på norsk grense. Det er ikke mulig å søke beskyttelse i Norge fra et annet land. Afghanere som får oppholdstillatelse gjennom kvoteflyktningsordningen har en direkte eller indirekte tilknytning til Norge. Det er ingen kvote for å ta imot flyktninger fra Afghanistan utover de som har tilknytning til Norge. Hvis du er utenfor Afghanistan, kan du kontakte UNHCR der du oppholder deg (eksternt nettsted). Det er UNHCR som bestemmer om du kan bli vurdert som en flyktning.

Det er etablert en søknadsordning for tidligere lokalt ansatte i Forsvaret og ved ambassaden. Søknadsordningen vil være tilgjengelig frem til 1. September 2022. Du finner informasjon om instruksen på regjeringen.no (eksternt nettsted).

Du finner informasjon om søknadsprosessen og hvordan du kan søke på Pakistans (eksternt nettsted) og Afghanistans (eksternt nettsted) ambassade sine hjemmesider. 

Dersom du er i Afghanistan og tidligere har fått endelig avslag på søknad om beskyttelse eller annen oppholdstillatelse, vil ikke saken som du har fått vedtak i bli vurdert på nytt.

Vi gjør oppmerksom på at norske myndigheter har avsluttet evakueringen i Kabul.
 
Vi vet at mange opplever at det er vanskelig å komme ut av Afghanistan nå. UDI kan dessverre ikke hjelpe personer med å komme ut av Afghanistan.