Vil UDI behandle søknader om familieinnvandring fra Afghanistan raskere?


UDI har tidligere bestemt at referansepersonen i Norge kan fremme søknad på vegne av nær familie i Afghanistan. Det er imidlertid ofte behov for flere undersøkelser, for eksempel DNA-test og intervju.

Søknader kan ta tid fordi

  • søkeren som skal intervjues fortsatt må møte på et VFS Søknadssenter i Pakistan. Hvis undersøkelsene i saken inkluderer DNA-test, må søkeren møte opp på ambassaden i Islamabad for å få gjennomført testen
  • referansepersonen som skal intervjues må gjennomføre intervju med politiet i Norge
  • søkeren som har fått innvilget en oppholdstillatelse fortsatt må møte på et VFS Søknadssenter i Pakistan for å få et innreisevisum

På grunn av dette vil ventetiden være like lang som ventetiden for søkere fra andre land, hvor det må gjøres tilsvarende undersøkelser. Se vår guide til estimert ventetid for søknader levert i fjor.

Selv om UDI følger med på situasjonen i Afghanistan, er det ikke gitt generell prioritering på bakgrunn av at søkeren befinner seg i Afghanistan. Søkere som ønsker prioritering, må be om dette, og det vil bli gjort en individuell vurdering. Mer informasjon om prioritering finner du her.