Hva kan norske myndigheter gjøre for familien min i Palestina og Israel?


UDI er bedt om å prioritere allerede leverte søknader om oppholdstillatelse fra personer som er i Palestina eller Israel.

Det er ingen endringer i søknadsordningene for å få oppholdstillatelse i Norge. Reglene for å få familieinnvandring er de samme som tidligere. 

For å søke om beskyttelse må man være i Norge, eller på norsk grense. Det er ikke mulig å søke beskyttelse i Norge fra et annet land. 

Dersom du er i Palestina og Israel og tidligere har fått endelig avslag på søknad om beskyttelse eller annen oppholdstillatelse, vil ikke saken som du har fått vedtak i bli vurdert på nytt.
 
Vi vet at mange opplever at det er vanskelig å komme ut av Palestina og Israel nå. Norske myndigheter kan dessverre ikke hjelpe personer med å komme ut av Palestina og Israel.