Hvilke krav stilles til personen som bor i Norge (referansepersonen), for at familien skal få familieinnvandring i Norge?


Det er et krav at personen i Norge har fått oppholdstillatelse i Norge. Det er også krav til inntekt i familieinnvandringssaker. Det finnes unntak fra dette inntektskravet hvis referansepersonen nylig har fått beskyttelse (asyl) og søknaden er registrert innen 6 måneder etter datoen som står i det første vedtaksbrevet referansepersonen mottok

Det er flere krav som gjelder for å få familieinnvandring. Blant annet må ekteskapet være gyldig og frivillig inngått. Du finner de andre kravene ved å svare på spørsmålene på siden "Skal søke familieinnvandring"