Jeg har nær familie i Gaza som nå ikke får reist ut for å søke familieinnvandring. Kan jeg søke på vegne av dem fra Norge?


Vi har nå laget en ny retningslinje som endrer søknadsprosessen om familieinnvandring for palestinere som befinner seg i Gaza.

Grunnet sikkerhetssituasjonen i Gaza og at det er vanskelig å reise ut av Gaza nå, vil det midlertidig være mulig for et familiemedlem i Norge (referansepersonen) å fremme søknad om familieinnvandring på vegne av et familiemedlem som oppholder seg i Gaza. Ordningen vil gjelde til det igjen er mulig for palestinere i Gaza å fremme søknad om familieinnvandring på ordinær måte.

Her kan du lese om hvordan du går frem for å søke om familieinnvandring.

Den nye retningslinjen gjelder hvordan en søknad om familieinnvandring skal fremmes, og ikke hvordan en søknad vil bli behandlet.

Vi understreker at den nye retningslinjen ikke innebærer noen endringer i hvilke familiemedlemmer som kan få familieinnvandringstillatelse eller hvilke unntak som kan gjøres fra de ordinære reglene. Den humanitære situasjonen og sikkerhetssituasjonen i Gaza gir ikke grunnlag for unntak fra de ordinære reglene for familieinnvandring. 

Vi understreker også at personer som får innvilget en oppholdstillatelse etter å ha fremmet en søknad om familieinnvandring etter denne midlertidige ordningen, ikke kan forvente å få bistand fra norske myndigheter til assistert utreise fra Gaza.