Jeg har søkt om beskyttelse i Norge, hva skjer nå?


Når du har søkt om beskyttelse på individuelt grunnlag, blir søknaden din behandlet på samme måte som andre søkere som får individuell vurdering. Det vil si at saken din utredes gjennom registreringssamtale og asylintervju. Vi foretar en konkret og individuell vurdering av din sak.

UDI har ikke tatt endelig stilling til hvordan vi skal vurdere søknadene om beskyttelse på bakgrunn av militærtjeneste i Russland. Det betyr at vi ikke behandler disse sakene nå. Hvis du søker beskyttelse på bakgrunn av militærtjeneste, må du derfor være forberedt på lang ventetid i saken din. Vi kan ikke si hvor lenge du må vente. Vi oppfordrer deg til å følge med på nettsidene våre for oppdatert informasjon.

Andre søknader om beskyttelse (asyl) blir behandlet som vanlig, og du kan finne informasjon om ventetider for de som har søkt om beskyttelse her.