Kan jeg levere søknad om beskyttelse (asyl) i Russland?

Nei, du kan ikke levere søknad om beskyttelse i Russland. Du må være i Norge eller på norsk grense for å søke om beskyttelse i Norge. Vi kan ikke bistå deg med å reise ut av Russland.