Vil UDI behandle min søknad om familieinnvandring fra Russland raskere?

UDI gir ingen generell prioritering av din søknad om familieinnvandring på bakgrunn av at du er i Russland. Hvis du ønsker prioritering, må du be om dette. Vi vil gjøre en individuell vurdering av din forespørsel om prioritet.

Hvis du sender inn en forespørsel om prioritet, men UDI svarer at vi ikke kan prioritere saken din, vil de normale ventetidene gjelde for deg.