Hvem er det som ikke trenger et somalisk pass?


For å søke om statsborgerskap, må du ikke å skaffe somalisk pass,  hvis du:

  • er født i Norge, eller
  • var under 18 år da du kom til Norge og har en forelder som allerede er norsk statsborger

NB! Hvis du skal ut å reise før du blir norsk må du ha somalisk pass, selv om vi ikke krever at du skal ha det for å få statsborgerskap.

Du trenger ikke somalisk pass hvis du har oppholdstillatelse på bakgrunn av behov for beskyttelse (har fått grønt reisebevis for flyktninger).